Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Wydarzenia

wt., 22.02.2022
18:00–19:30

Wykład online
Centrum Interpretacji Zabytku
wstęp bezpłatny

Różnić się pięknie, czyli o Warszawie wychowawczej | Seminarium Warszawskie

Zapraszamy na kolejne spotkanie Seminarium Warszawskiego, które jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Warszawy i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego.

Nie przypadkiem 22 lutego na Seminarium Warszawskim toczyć się będzie dyskurs o wychowaniu. Ta data to rocznica (22 II 1857) urodzin gen. Roberta Baden-Powella, twórcy i założyciela skautingu, oraz jego małżonki Olave Baden-Powell (22 II 1889), naczelnej przewodniczki (skautki) świata. Data seminarium jest zatem nierozerwalnie powiązania z jedną z najszerzej rozpowszechnionych na świecie myśli i metod wychowawczych. Metod, które współcześnie jakże często „odkrywane” są na nowo przez twórców nowoczesnych strategii pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nieprzypadkowy jest w tym kontekście również tytuł seminarium – „Różnić się pięknie…” – zaczerpnięty z myśli pedagogicznej Aleksandra Kamińskiego, harcmistrza i profesora nauk humanistycznych – pedagoga. Niewykluczone jest, że owa tytułowa sentencja pozwoli na przedstawienie, a może czasem przeciwstawienie różnorodnych poglądów w wychowaniu, w pracy z młodymi warszawiakami. Zapewni to spojrzenie z perspektywy myśli i dorobku pedagogicznego Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita), z perspektywy harcerskiego systemu wychowawczego i z perspektywy kulturowych badań nad wychowaniem.

 

W seminarium wezmą udział:

Marta Ciesielska – kustoszka, koordynatorka działalności Korczakianum w Muzeum Warszawy. Od lat zaangażowana jako konsultantka, autorka, współautorka w projekty i prace badawcze, dokumentacyjne, edytorskie oraz edukacyjne i popularyzatorskie, dotyczące spuścizny życiowej Henryka Goldszmita / Janusza Korczaka, jego biografii, recepcji postaci oraz dzieła w Polsce i zagranicą. Współedytorka 15-tomowej edycji Dzieł zebranych Korczaka i wyborów tekstów źródłowych poszerzających tematykę Korczakowską, m.in. poprzez prezentację instytucji i ludzi „z kręgu” autora Prawa dziecka do szacunku.

dr Wanda Czarnota – doktor nauk społecznych, harcmistrzyni, antropolożka współczesności, pedagog, Prezeska Fundacji Harcerek, zastępczyni redaktora naczelnego Rocznika Naukowego Muzeum Harcerstwa „Harcerstwo”, członkini zespołu Merytorycznego Obserwatorium Żywej Kultury-Sieć Badawcza. Autorka książki Wybory życiowe młodych Polek na postawie badań w 1. dekadzie XXI wieku.

dr hab. Marta Rakoczy – kulturoznawczyni, filozofka, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej UW, kierownik Zakładu Antropologii Słowa. Zajmuje się antropologią pisma, antropologią edukacji oraz kulturowymi studiami nad dzieciństwem i młodzieżą. Autorka książek: Słowo – działanie – kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego (2012), Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności (2018), Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne a awangarda (w druku). Współredaktorka publikacji: Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej (2014), Antropologia praktyk językowych (2016), Historia mówiona w praktykach humanistycznych (2019). Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem działającego przy IEiAK UW. Obecnie zajmuje się kulturową historią polskiej pedagogiki, głównie międzywojennej, ze szczególnym naciskiem na myśl Korczakowską.

 

Informacje praktyczne:

Spotkanie odbędzie się ONLINE na Facebooku Muzeum Warszawy oraz na kanale youtube Muzeum Warszawy.


Sprawdź program Seminarium Warszawskiego.


Rejestracja na wydarzenie

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.