Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Wydarzenia

wt., 25.01.2022
18:00–19:30

Wykład online
Seminarium Warszawskie
Centrum Interpretacji Zabytku
wstęp bezpłatny

Na dziko, czy po miejsku? O hydrografii Warszawy | Seminarium Warszawskie

Zapraszamy na piąte spotkanie Seminarium Warszawskiego, które jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Warszawy i Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyskusję o warszawskiej hydrografii toczyć będą przedstawicielki i przedstawiciel trzech profesji: hydrologii, geologii i architektury. Będzie to więc zderzenie spojrzeń na warszawskie wody z perspektywy przyrodników i architektki, próba odpowiedzi na tytułowe pytanie seminarium, albo li tylko wymiana argumentów za i przeciw obu podejściom. Będzie to to też spojrzenie na teorię i praktykę.

Wśród poruszanych tematów znajdą się problemy dotyczące historycznych i współczesnych zmian w sieci hydrograficznej Warszawy, Wisły jako rzeki „dzikiej” i uregulowanej, a dalej – dopuszczalnej antropopresji, zagrożeń powodziami i suszami oraz adaptacji do zmieniającego się klimatu.

Hydrograficzna edycja seminarium zorganizowana została w czasie trwania w Muzeum Woli wystawy „Niech płyną. Inne rzeki Warszawy”, poświęconej dawnym, istniejącym dziś szczątkowo, nieistniejącym lub ukrytym ciekom na obszarze miasta.

 

W seminarium udział wezmą:

Prof. dr hab. Ewa Krogulec jest geologiem, specjalistką w zakresie hydrogeologii. Pełni funkcje Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju. W kadencjach 2012-2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Geologii UW. Kieruje Katedrą Hydrogeologii i Geofizyki na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje stanowisko przewodniczącej Komitetu Nauk Geologicznych PAN, przewodniczącej Zespołu rektorskiego ds. Ekologii i kryzysu klimatycznego. Jest wiceprzewodniczącą Państwowej Rady Gospodarki Wodnej oraz członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Od lat pełni funkcję przewodniczącej Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, organu doradczego Ministra Środowiska. Jest członkiem wielu rad naukowych, gremiów doradczych i eksperckich, w tym Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Rady Ochrony Przyrody województwa mazowieckiego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na hydrogeologicznych badaniach metodycznych i regionalnych związanych z modelowaniem, na ocenach podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, ewaluacji wartości parametrów hydrogeologicznych, charakterystyce procesów i zjawisk hydrogeologicznych w kontekście analizy systemów hydrogeologicznych i zmian klimatycznych, ilościowej ocenie stanów wód podziemnych w obserwacjach monitoringowych, identyfikacji zagrożeń wód związanych z górnictwem i urbanizacją, na badaniach ekosystemów zależnych od wód podziemnych (GDEs), hydrogeologią regionalną oraz aspektami prawno-ekonomicznymi w poszukiwaniu, eksploatacji i użytkowaniu wód podziemnych.

Jest autorką lub współautorką około 200 publikacji naukowych, kierowała ponad 40 projektami badawczymi z zakresu geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska.

dr inż. Agnieszka-Dudzińska-Jarmolińska, architekt krajobrazu, doktor nauk technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka, adiunkt w katedrze Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych form zagospodarowania zieleni, będących elementem rewitalizacji miast, adaptacji przestrzeni miejskich do zmian klimatu, kreowania miast zrównoważonych – przyjaznych dla swoich mieszkańców.

dr Jarosław Suchożebrski, hydrolog zatrudniony w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Geografii Fizycznej WGSR UW. Zajmuje się zagadnieniami obiegu wody i gospodarki wodnej w miastach. W zainteresowaniach badawczych mieści też m.in. ocenę hydromorfologiczną rzek oraz stanu ekologicznego wód powierzchniowych, zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, problematykę wody jako przyczyny konfliktów, zjawisk ekstremalnych (powodzie i susze).

 

Informacje praktyczne:

Spotkanie odbędzie się ONLINE na Facebooku Muzeum Warszawy oraz na kanale youtube Muzeum Warszawy.


Sprawdź program Seminarium Warszawskiego.


Rejestracja na wydarzenie

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.