Wykłady na zamówienie

Wykłady można zamówić pod adresem ciz@muzeumwarszawy.pl, koszt jednego wykładu: 300 zł.

Powojenna odbudowa Warszawy – ludzie i instytucje

  1. Biuro Odbudowy Stolicy – największe biuro projektowe w historii.
  2. Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy – cały naród odbudowuje swoją stolicę. Założenia, mechanizm, inwestycje.
  3. Ludzie odbudowy – moderniści, zabytkowicze i warszawiacy [Józef Sigalin, Jan Zachwatowicz, Jan Knothe].

Powojenna Warszawa. Odbudowa czy przebudowa?

  1. Warszawa przedwojenna
  2. Stalinowska stolica
  3. Warszawa popaździernikowa

Dwa uzupełniające się bloki wykładów poświęcone historii powojennej Warszawy – miasta odbudowywanego i budowanego jednocześnie na nowo. Z pierwszego cyklu uczestnicy poznają historie ludzi i instytucji odpowiedzialnych za dokumentowanie, projektowanie i realizacje warszawskiej architektury po drugiej wojnie światowej. Przedstawione zostaną m.in. sylwetki Józefa Sigalina, Jana Zachwatowicza, Stanisława Żaryna na tle dziejów Biura Odbudowy Stolicy, ważnej ale niezwykle kontrowersyjnej instytucji. Poruszone zostanie zagadnienie wyburzania zachowanej zabudowy, który to fakt do dzisiaj jest żywo dyskutowany przez miłośników Warszawy. Dopełnieniem będzie opowieść o genezie i funkcjonowaniu Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, którego hasłem było „Cały naród buduje swoją stolicę” – czy cegły na odbudowę Starego Miasta rzeczywiście pochodziły z Wrocławia?

Drugi blok dotyczy miasta jako organizmu architektoniczno-urbanistycznego. Punktem wyjścia jest Warszawa dwudziestolecia międzywojennego, borykająca się z problemami, których konieczność rozwiązania posłużyła za punkt wyjścia przy powojennych planach odbudowy. W 1949 roku w związku ze stalinizacją Polski zadekretowano socrealizm w polskiej architekturze, a Warszawa miała bardziej przypominać Mińsk lub Stalingrad niż miasta zachodnie. Po 1956 roku i dojściu do władzy Władysława Gomułki odbudowę stolicy oficjalnie zakończono, a na rekonstrukcję Zamku Królewskiego trzeba było czekać prawie dwie dekady. Wszystko to sprawia, że powojenna Warszawa jest miastem nieskończonym, o którym można opowiedzieć wiele ciekawych informacji.

dr Andrzej Skalimowski, absolwent Instytutu Historycznego UW, w 2016 roku Instytucie Historii PAN obronił pracę doktorską  „Józef Sigalin 1909-1983. Biografia pierwszego naczelnego architekta Warszawy”. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół dziejów powojennej odbudowy i przebudowy Warszawy, szczególnie zaś projektujących wówczas architektów. Autor wydanej drukiem monografii warszawskiego Domu Partii.