Lekcje muzealne

Przedszkole i szkoła podstawowa

Zawód architekt
lekcja muzealna i zajęcia warsztatowe

Budowniczy, projektant czy artysta – kim jest architekt? Na czym polega jego praca? Podczas zajęć przyjrzymy się dokładnie tej profesji i przetestujemy kilka narzędzi. Zajrzymy do pracowni architektonicznej sprzed 50 lat i sami będziemy mogli spróbować swoich sił w projektowaniu budowli. Starsze uczestniczki i starsi uczestnicy poznają ponadto sylwetki architektów związanych z Warszawą oraz ich rolę w odbudowaniu miasta po wojnie.

W czasie lekcji będziemy korzystać z kart pracy, które ułatwią nam aktywne zwiedzanie i zapamiętywanie cennych informacji.

Grupa wiekowa: przedszkole (od 5. roku życia), szkoła podstawowa (klasy I–III, IV–VI)
Koszt: 100 zł
Termin i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: ok. 1–1,5 godz.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Kolorowe kamienice
lekcja muzealna i zajęcia warsztatowe

Czym właściwie jest światłocień lub ornament? Jaka może być gama barwna i jak odróżnić kompozycję wertykalną od horyzontalnej? Podczas zajęć odpowiemy sobie na te i inne pytania, które rodzą się, kiedy próbujemy mówić o dziełach malarskich. Przyjrzymy się staromiejskim kamienicom i poznamy specjalistyczne słownictwo związane z malarstwem, które następnie utrwalimy sobie w części warsztatowej, dostosowanej do wieku uczestniczek i uczestników.

W zależności od pogody (i chęci) pierwsza część zajęć może odbyć się na wystawie stałej w Centrum lub podczas spaceru.

Grupa wiekowa: przedszkole (od 5. roku życia), szkoła podstawowa (klasy I–III, IV–VI)
Koszt: 100 zł
Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: 1,5–2 godz.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

W pracowni rzeźbiarza
lekcja muzealna i zajęcia warsztatowe

Przy odbudowie Starego Miasta pracowali nie tylko architekci i budowniczowie, ale również między innymi artyści rzeźbiarze. Na czym polegała ich praca, z jakich narzędzi i materiałów korzystali? Co było efektem ich działań? W zależności od pogody spróbujemy odpowiedzieć sobie na te pytania podczas spaceru po Starym Mieście lub przyjrzymy się materiałom studyjnym w Centrum Interpretacji Zabytku. Na zakończenie uczestniczki i uczestnicy samodzielnie wykonają ze specjalnej masy płaskorzeźbione dekoracje.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy I–III, IV–VI)
Koszt: 100 zł
Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: ok. 1,5 godz.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Staromiejskie puzzle
lekcja muzealna i zajęcia warsztatowe

Zajęcia będą okazją do odkrycia historii odbudowy warszawskiego Starego Miasta, poznania jego planu i poćwiczenia umiejętności czytania map. Dowiemy się, kto pracował w Biurze Odbudowy Stolicy i sprawdzimy, jak wyglądała pracownia architekta w latach pięćdziesiątych XX wieku. W części warsztatowej naszym zadaniem będzie zbudowanie z przestrzennych puzzli dużej mapy Starego Miasta i umieszczenie na niej najbardziej rozpoznawalnych budynków i pomników Starówki.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy I–III, IV–VI)
Koszt: 100 zł
Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: ok. 1,5 godz.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Co jest zabytkiem?
lekcja muzealna

Zajęcia będą okazją do zastanowienia się, co, i przede wszystkim: dlaczego, może stać się zabytkiem. Poznamy losy warszawskiego Starego Miasta i historię jego odbudowy. Dowiemy się, dlaczego wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jakie jeszcze obiekty się na niej znajdują. Spróbujemy zdecydować, jakie powinny być zasady opracowywania takiej listy i lepiej poznamy zasady działania UNESCO. Celem zajęć jest nie tylko uwrażliwienie na dziedzictwo, ale także budowanie poczucia współodpowiedzialności za wspólne dobro.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy I–III, IV–VI)
Koszt: 100 zł
Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: 1 godz.–1,5 godz.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania : Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Szlakiem detali architektonicznych Starego Miasta
lekcja plenerowa i zajęcia warsztatowe

Spacer po Starym Mieście będzie dla nas okazją do porozmawiania o historii architektury. Przyjrzymy się historyzującym detalom i spróbujemy wskazać elementy takie, jak: portal, attyka, krążyna, boniowanie. Zdobytą wiedzę utrwalimy w części warsztatowej. Dla młodszych będzie ona okazją do zaprojektowania fasady kamienicy, a dla starszych – przećwiczenia analizy dzieła plastycznego.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy I–III, IV–VI)
Koszt: 100 zł
Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: ok. 1–1,5 godziny
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Śladami odbudowy Starego Miasta
lekcja plenerowa, spacer

Zajęcia w formie spaceru, podczas których uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, czym jest Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dowiedzą się, dlaczego na zrekonstruowanych po II wojnie światowej kamienicach są znaczki „ZABYTEK” oraz z jakiego powodu Stare Miasto zostało wpisane na tę listę. W trakcie spaceru zwrócimy uwagę na autentyczne detale architektoniczne wkomponowane w odbudowane kamienice, przedstawimy historię odbudowy kamienic, Barbakanu oraz historię rekonstrukcji murów miejskich z wyjaśnieniem ich pierwotnej funkcji. Wspólnie zastanowimy się również, na czym polegały prace Biura Odbudowy Stolicy (zespół profesora Jana Zachwatowicza) oraz trud odbudowy Starego Miasta.

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy IV–VI)
Koszt: 100 zł
Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: ok. 1 godz.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Co jest zabytkiem?
lekcja muzealna

Zajęcia będą okazją do zastanowienia się, co, i przede wszystkim: dlaczego, może stać się zabytkiem. Poznamy losy warszawskiego Starego Miasta i historię jego odbudowy. Dowiemy się, dlaczego wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jakie jeszcze obiekty się na niej znajdują. Spróbujemy zdecydować, jakie powinny być zasady opracowywania takiej listy i lepiej poznamy zasady działania UNESCO. Celem zajęć jest nie tylko uwrażliwienie na dziedzictwo, ale także budowanie poczucia współodpowiedzialności za wspólne dobro.

Grupa wiekowa: gimnazjum
Koszt: 100 zł
Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: 1 godz.–1,5 godz.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania : Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Miejska galeria
lekcja muzealna i zajęcia warsztatowe

Zajęcia zaczniemy od rozmowy o zdobieniach, które zobaczyć można na Starym Mieście. Zastanowimy się, dlaczego podczas odbudowy połączenie zabytkowych brył z nowoczesnymi formami malarskimi obudziło tak wiele emocji i spróbujemy zinterpretować wybrane dzieła. Podczas spotkania omówimy także współczesne przykłady miejskich dekoracji ściennych oraz wyjaśnimy niezbędne terminy z zakresu historii sztuki (m.in.: mozaika, relief, symbol, alegoria, fresk, mural, graffiti, op-art, kubizm).

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne
Koszt: 100 zł
Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: ok. 1–1,5 godziny
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Dla kogo odbudowano Stare Miasto?
aktywne zwiedzanie

Podczas aktywnego zwiedzania młodzież dowie się, czemu poświęcona jest ekspozycja i na czym polegają zadania Centrum Interpretacji Zabytku. Poszukiwaniom odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez edukatorkę lub edukatora towarzyszyć będą kreatywne zadania. Oglądając wystawę uczestniczki i uczestnicy, poznają założenia i koncepcję odbudowy Starego Miasta.

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne
Koszt: 100 zł
Termin i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: ok. 1 godz.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Szlakiem detali architektonicznych Starego Miasta
lekcja plenerowa i zajęcia warsztatowe

Spacer po Starym Mieście będzie dla nas okazją do porozmawiania o historii architektury. Przyjrzymy się historyzującym detalom i spróbujemy wskazać elementy takie, jak: portal, attyka, krążyna, boniowanie. Zdobytą wiedzę utrwalimy w części warsztatowej. Dla młodszych będzie ona okazją do zaprojektowania fasady kamienicy, a dla starszych – przećwiczenia analizy dzieła plastycznego.

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Koszt: 100 zł
Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: ok. 1–1,5 godziny
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania: Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Śladami odbudowy Starego Miasta
lekcja plenerowa, spacer

Zajęcia w formie spaceru, podczas których uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się, czym jest Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dowiedzą się, dlaczego na zrekonstruowanych po II wojnie światowej kamienicach są znaczki „ZABYTEK” oraz z jakiego powodu Stare Miasto zostało wpisane na tę listę. W trakcie spaceru zwrócimy uwagę na autentyczne detale architektoniczne wkomponowane w odbudowane kamienice, przedstawimy historię odbudowy kamienic, Barbakanu oraz historię rekonstrukcji murów miejskich z wyjaśnieniem ich pierwotnej funkcji. Wspólnie zastanowimy się również, na czym polegały prace Biura Odbudowy Stolicy (zespół profesora Jana Zachwatowicza) oraz trud odbudowy Starego Miasta.

Grupa wiekowa: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Koszt: 100 zł Terminy i godziny: wtorek–piątek (godzina do uzgodnienia telefonicznie)
Czas trwania: ok. 1 godz.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
Miejsce spotkania : Centrum Interpretacji Zabytku, ul. Brzozowa 11/13
Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl

Warszawska Starówka w XX wieku
projekt edukacyjny

Szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym proponujemy udział w cyklu zajęć poświęconych najnowszej historii Starego Miasta w kontekście jego wyjątkowego znaczenia jako planowej i kompletnej rekonstrukcji powojennej. Program obejmuje spacery i spotkania warsztatowe z wykorzystaniem źródeł filmowych i fotograficznych. Zajęcia mają na celu zainteresowanie historią lokalną oraz problematyką ochrony światowego dziedzictwa kulturowego. Udział w zajęciach może być atrakcyjnym dopełnieniem i rozwinięciem lekcji historii. By uzyskać więcej szczegółów prosimy o kontakt z Działem Edukacji Muzeum Warszawy.

Zgłoszenia: Dział Edukacji Muzeum Warszawy, tel. 665 645 603, e-mail: edukacja@muzeumwarszawy.pl